• Fermos, paukštidės, sandėliai, angarai, rezervuarai
  • Fermos, paukštidės, sandėliai, angarai, rezervuarai
  • Fermos, paukštidės, sandėliai, angarai, rezervuarai

Fermos, paukštidės, sandėliai, angarai, rezervuarai

Viena iš įmonės veiklos krypčių – žemės ūkio statinių projektavimas ir statyba. Dirbdami kartu su užsienio partneriais, siūlome pilną paslaugų paketą: projektavimą, statybą, technologijos parinkimą ir tiekimą, montavimą ir priežiūrą. Atliekame fermų, paukštidžių, sandėliavimo pastatų, mėšlidžių, angarų, rezervuarų statybos ir montavimo darbus. Tiekiame ir montuojame įvairių gamintojų technologines sistemas. Projektuojame bei statome biodujų jėgaines.
Statykime Lietuvos ūkį kartu!

Ekoūkis