UAB “Ginstata” eksporto rinkų plėtra

4 lapkričio, 2019

UAB “Ginstata” statybų rinkoje veikia jau nuo 1997 metų ir yra sukaupusi patirties įvairios paskirties ir apimčių statybos bei remonto darbuose Lietuvoje ir Šiaurės Europos šalyse. Bendrovė, pagal savo viziją, aktyvų augimą sieja su bendradarbiavimo plėtimu tarp profesionaliai dirbančių, didelę veiklos patirtį turinčių užsienio įmonių. Įmonėje dirba atestuoti aukštos kvalifikacijos darbuotojai, kurie profesionaliai atlieka jiem pateiktus darbus. Tai žmonės, kurie nebijo darbo ir kurių rezultatai atspindi atlikto darbo kokybę.
Siekiant užtikrinti sėkmingą įmonės plėtrą, yra itin aktualu nuolat investuoti į pasirengimą eksportui ir didinti veiklų vykdymą užsienyje.
Siekiant išnaudoti visas galimybes, UAB „Ginstata“ nusprendė inicijuoti projektą, kurio tikslas – didinti įmonės pardavimus dalyvaujant įvairiuose pasaulio regionuose vykstančiose parodose ir pateikė paraišką Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti. 2019 m. liepos mėn. įmonė pradėjo įgyvendinti projektą UAB “Ginstata” eksporto rinkų plėtra. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“. 2019 m. su Lietuvos verslo paramos agentūra buvo pasirašyta projekto finansavimo sutartis Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0019, kuria įmonei skirtas 41.992 eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.
UAB „Ginstata“ siekdama savo tikslo – didinti įmonės pardavimus užsienio rinkose pagal projektą jau sudalyvavo 2 tarptautinėse parodose, kurios vyko Švedijoje ir Norvegijoje. Parodų metu buvo pristatoma UAB „Ginstata“ teikiamos paslaugos, susitikta su esamais ir potencialiais klientais, pasirašyti nauji užsakymai ir bendradarbiavimo sutartys.
Įgyvendinus projektą UAB „Ginstata“ konkurencingumo skatinimas užsienio rinkose bus prisidėta ne tik prie įmonės pardavimų geografijos išplėtimo, bet ir prie spartesnio įmonės apyvartos bei eksporto rodiklių gerėjimo.
Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. lapkričio mėn.