Lietuvos statybų sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

20 rugsėjo, 2018

Įmonė UAB “Ginstata” kartu su partneriais įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą – Lietuvos statybų sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, projekto Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-01-0009. Siekiant sustiprinti statybų sektoriaus darbuotojų praktinius gebėjimus statyti ir/ar įrengti energiškai efektyvius pastatus bei užtikrinti įmonių pasirengimą savo praktikoje taikyti energiškai efektyvių pastatų statybai keliamus reikalavimus, projekto metu planuojama apmokyti statybos ir susijusių sektorių (projekto partnerių) darbuotojus jų darbo vietoje.
Projekto vertė 373 634,57 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.
Projektas įgyvendinamas 2017/06/08 – 2019/06/07.